7000 0090 Επιλογή Γλώσσας: EN | GR

Φόρμα Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Λεωφ. Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 25463, 1310, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο:

7000 0090

Τηλεομοιότυπο:

22 586 001

Website:

www.greendot.com.cy