7000 0090 Επιλογή Γλώσσας: EN | GR

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Ένα σημαντικό μέρος των αποβλήτων συσκευασιών που τοποθετούνται στην Κυπριακή Αγορά είναι τα Εμπορικά και Βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας, τα οποία αποτελούνται ως επί το πλείστον από Δευτερογενείς (group packaging)...

Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος που το συλλογικό Σύστημα στοχεύει να ενισχύσει την διαχείριση των εμπορικών/ βιομηχανικών συσκευασιών είναι με την παροχή οικονομικών αμοιβών που στόχο έχουν να καλύπτουν...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε/ΒΑΣ

Οι Αμοιβές που σχεδιάστηκαν σκοπό έχουν να καλύψουν το επιπρόσθετο κόστος διαχείρισης των υλικών, αλλά με τρόπο που το Σύστημα να μην παρεμβαίνει στρεβλωτικά στην λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Αντίθετα, οι αμοιβές στοχεύουν στο να δημιουργήσουν τις σωστές δυναμικές στην αγορά ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συσκευασιών...

Περισσότερα