7000 0090 Επιλογή Γλώσσας: EN | GR

ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Οικιακά απόβλητα συσκευασίας θεωρούνται τα απόβλητα συσκευασίας που παράγονται στα νοικοκυριά. Οι συσκευασίες αυτές περιλαμβάνουν ως σύνολο, όλους τους τύπους υλικών συσκευασίας (χαρτί-χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, ξύλο και μικρές ποσότητες άλλων υλικών). Οι μεγαλύτερες όμως ποσότητες αυτών των συσκευασιών αποτελούνται από τα ακόλουθα υλικά:

(α) χαρτόκουτα και άλλα χαρτιά,
(β) γυάλινα μπουκάλια και βάζα,
(γ) πλαστικά μπουκάλια, βάζα και μεμβράνες,
(δ) αλουμινένια τενεκεδάκια ποτών,
(ε) κονσέρβες σε μεταλλικές συσκευασίες.

GDC bullet Κατηγορίες διαλεχθέντων οικιακών συσκευασιών στη πηγή (νοικοκυριό)

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν την ανάγκη συλλογής καλής ποιότητας αυτών των υλικών ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός Συστήματος με τρείς κατηγορίες συσκευασιών οι οποίες θα πρέπει να διαχωρίζονται στα νοικοκυριά και να συλλέγονται ξεχωριστά.

GDC Bullet Οι τρείς αυτές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

1.Κατηγορία PMD (Plastics, Metals and Drink Cartons): Πλαστικές μπουκάλες, δοχεία και βάζα από PET, PE και HDPE, μεταλλικές συσκευασίες (αλουμίνιο και λευκοσιδηρές συσκευασίες), και συσκευασίες ποτών τύπου Τetrapak.

2. Κατηγορία ΧαρτιούΞηρά χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια συσκευασίας μαζί με εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου και διαφημιστικά έντυπα.

3.Κατηγορία Γυαλιού: Γυάλινα μπουκάλια και βάζα και άλλες γυάλινες συσκευασίες όλων των χρωμάτων.


GDC Bullet  Διαλογή των Οικιακών Συσκευασιών στην πηγή (νοικοκυριό) και Τρόπος Συλλογής

Αυτές οι τρεις κατηγορίες υλικών πρέπει να διαχωρίζονται στα νοικοκυριά από τα υπόλοιπα στέρεα απορρίμματα και να διατηρούνται σε ξεχωριστές μονάδες προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι σπιτιού η σακούλια), αφού η συλλογή τους είναι ξεχωριστή και με διαφορετική συχνότητα.

Στα αστικά και περιαστικά κέντρα η συλλογή του Χαρτιού και του PMD (σακούλα με τις διάφορες συσκευασίες τύπου PMD) γίνεται από σπίτι σε σπίτι (kerbsite collection), όπως γίνεται με τα υπόλοιπα στερεά δημοτικά απορρίμματα σήμερα. Αντίθετα, η συλλογή του γυαλιού γίνεται με το Σύστημα των νησίδων (bring system) όπου ο πολίτης πρέπει να μεταφέρει τα υλικά σε προκαθορισμένα σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί ειδικοί κάδοι για το γυαλί.

Σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές που δεν αποτελούν αστικά και περιαστικά κέντρα η συλλογή όλων των κατηγοριών γίνεται με τη βοήθεια νησίδων στις οποίες ο πολίτης μπορεί να μεταφέρει και τις τρεις κατηγορίες υλικών που συλλέγει η GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ και να τις τοποθετήσει στον κατάλληλο κάδο.

Η συλλογή όλων των κατηγοριών γίνεται από υπεργολάβους συλλογής οι οποίοι εργοδοτούνται από το Σύστημα μέσα από διαδικασίες διαγωνισμών. Ελάχιστα απαιτούμενα από τους υπεργολάβους αποτελούν, η σχετική εμπειρία σε παρόμοια έργα και η τήρηση των σχετικών νομοθεσιών και ιδιαίτερα το θέμα της αδειοδότησης τους για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων αυτού του τύπου.

Σημείωση:

Το σήμα Green Dot είναι ένα διεθνές σήμα κατατεθέν (Trademark) το οποίο χρησιμοποιείται πλέον σε όλο τον κόσμο και είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σήματα στον κόσμο.

Το Σήμα Green Dot που βλέπουμε πάνω σε μια συσκευασία δεν είναι ένδειξη της ανακυκλωσιμότητας ή μη του υλικού. Είναι απλά μια ένδειξη ότι αυτός που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά έχει φροντίσει να τηρεί τη σχετική νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που παράγει και ότι είναι μέλος κάποιου Συλλογικού Συστήματος όπως η Green Dot Κύπρου. Επομένως, το Σήμα Green Dot μπορεί να υπάρχει και σε συσκευασίες οι οποίες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κατά το διαχωρισμό σε κάποια από τις τρεις κατηγορίες τις οποίες διαχειρίζεται η Green Dot Κύπρου.

Πίσω στις κατηγορίες