7000 0090 Επιλογή Γλώσσας: EN | GR

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

GDC Bullet Συλλογή Κατηγορίας PMD

PMD

Όλες οι συσκευασίες που ανήκουν στην κατηγορία του PMD πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό διάφανο σακούλι του PMD. Τα σακούλια του PMD είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις υπεραγορές της περιοχής σας.

Αν κατοικείτε σε μονοκατοικία τότε το σακούλι PMD συλλέγεται από το πεζοδρόμιο σας. Αν κατοικείτε σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία, αλλά τα σκύβαλα σας συλλέγονται από ειδικό μεγάλο κάδο κοντά στο σπίτι σας, τότε θα προσέξετε ότι δίπλα από τον κάδο αυτό πιθανόν να έχει τοποθετηθεί ένας άλλος κάδος χρώματος μπλε, με τα διακριτικά της GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ. Σε αυτό τον κάδο τοποθετείστε μόνο τα σακούλια του PMD. Αν δεν έχει τοποθετηθεί μπλε κάδος τότε η συλλογή γίνεται από το πεζοδρόμιο.

Η συχνότητα συλλογής του PMD είναι μια φορά την εβδομάδα. Η συλλογή γίνεται με συνηθισμένα απορριμματοφόρα συμπίεσης τύπου πρέσας με χαμηλή συμπίεση ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω διαλογή των υλικών.

 Η ημέρα συλλογής του PMD είναι η ίδια με την ημέρα συλλογής του χαρτιού και διαφέρει ανάλογα με τον τόπο διαμονής.

 

GDC Bullet Συλλογή Κατηγορίας Χαρτιού

PaperΗ κατηγορία του χαρτιού συλλέγεται ξεχωριστά από τα σπίτια των πολιτών (kerb site collection) μια φορά την εβδομάδα με συνηθισμένα απορριμματοφόρα συμπίεσης τύπου πρέσας.

Τοποθετήστε τα ανακυκλώσιμα υλικά έξω από το σπίτι σας στο πεζοδρόμιο, στο ειδικό καφέ σακούλι του χαρτιού το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τις υπεραγορές, είτε σε ένα χαρτοκιβώτιο, είτε δεμένα σε δέμα, είτε σε πλαστικό κιβώτιο που μπορείτε να προμηθευτείτε από κατάστημα DIY και υπεραγορές, το οποίο αφού αδειάσει σας επιστρέφεται για να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Τα υλικά μετά τη συλλογή τους, μεταφέρονται σε μονάδα διαχείρισης χαρτιού η οποία επιλέγεται με διαγωνισμό. Η μονάδα έχει την ευθύνη να διαχειριστεί τα υλικά και να τα προωθήσει για ανακύκλωση στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

Η ημέρα συλλογής του χαρτιού είναι η ίδια με την ημέρα συλλογής του PMD και διαφέρει ανάλογα με τον τόπο διαμονής.


GDC Bullet Συλλογή Κατηγορίας Γυαλιού

Η κατηγορία του γυαλιού συλλέγεται χωριστά από τα άλλα υλικά και είναι η μόνη που δεν συλλέγεται από σπίτι σε σπίτι. Η συλλογή του γυαλιού γίνεται από ειδικούς κάδους τύπου καμπάνας σε σημεία που επιλέγονται μαζί με τις Τοπικές Αρχές.

Όλα τα χρώματα γυαλιού (διάφανο, καφέ, πράσινο, μπλε κ.α.), συλλέγονται ανάμεικτα αφού με βάση τη διερεύνηση που έχει γίνει δεν βελτιώνεται αισθητά η αξία του υλικού εάν διαχωριστεί το διάφανο από τα άλλα χρώματα.

Η συλλογή του υλικού γίνεται από υπεργολάβους που επιλέγονται μέσα από διαγωνισμούς και με τη χρήση ανοικτού φορτηγού με ειδικό γερανό αδειάσματος κάδων τύπου καμπάνας.

 

Πίσω στις κατηγορίες