7000 0090 Επιλογή Γλώσσας: EN | GR

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Ένα σημαντικό μέρος των αποβλήτων συσκευασιών που τοποθετούνται στην Κυπριακή Αγορά είναι τα Εμπορικά και Βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας, τα οποία αποτελούνται ως επί το πλείστον από Δευτερογενείς (group packaging), και Τριτογενείς (transport packaging), συσκευασίες που παράγονται συνήθως σε κέντρα διανομής, σε κεντρικές αποθήκες και εμπορικά καταστήματα, και από συσκευασίες πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε μονάδες παραγωγής (εργοστάσια).

Είδη συσκευασίας και υλικά

Λόγω του ότι οι Ε/ΒΑΣ είναι βασικά δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες αποτελούνται συνήθως από τα ακόλουθα υλικά:

(α) Χαρτόκουτα και κυματοειδή χαρτοκιβώτια (corrugated cardboard)
(β) Πλαστικά filmsκατασκευασμένα συνήθως από low density polyethylene (LDPE)
     και high density polyethylene (HDPE)
(γ) Πλαστικά κιβώτια και τελάρα συνήθως από HDPE
(δ) Πλαστικά βαρέλια συνήθως από PE και PVC
(ε) Μεταλλικούς και πλαστικούς ιμάντες (straps)
(στ) Ξύλινες παλέτες και τελάρα
(ζ) Μεταλλικά βαρέλια και τενεκέδες.

Ενδεικτικά αναφέρονται στον πίνακα πιο κάτω τα ποσοστά και οι τόνοι για κάθε σημαντικό υλικό, όπως και το σύνολο των Ε/ΒΑΣ που παράγονται στην τοπική αγορά (εκτιμήσεις):

Ε/ΒΑΣ που παράγονται στην Κύπρο ανά υλικό

Εμπορικές/Βιομηχανικές (τόνοι)

 

 

Χαρτί

33,705

56%

Πλαστικό

12,271

20%

Ξύλο

12,521

21%

Άλλο

1,755

3%

Σύνολο

60,252

100%

Παραγωγή Εμπορικών/Βιομηχανικών Συσκευασιών

Ένα σημαντικό και κοινό χαρακτηριστικό των Ε/ΒΑΣ είναι το ότι αυτές παράγονται (ως απόβλητα συσκευασίας), σε συγκεκριμένη μορφή και σε μεγάλες ποσότητες σε εργοστάσια, αποθήκες, κέντρα αναδιανομής, εμπορικά καταστήματα, κέντρα ανασυσκευασίας κ.α.. Επιπρόσθετα, οι συσκευασίες αυτές κατά την παραγωγή τους από τους αποσυσκευαστές (εταιρείες στων οποίων τις αυλές παράγονται οι Ε/ΒΑΣ), παραμένουν καθαρές από άλλα απόβλητα (οργανικά, υγρά κ.α.), και ως εκ τούτου είναι ψηλότερης ποιότητας και πιο εύκολα διαχειρίσιμες από ότι οι οικιακές συσκευασίες.

Πίσω στις κατηγορίες