7000 0090 Επιλογή Γλώσσας: EN | GR

ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Οικιακά απόβλητα συσκευασίας θεωρούνται τα απόβλητα συσκευασίας που παράγονται στα νοικοκυριά. Οι συσκευασίες αυτές περιλαμβάνουν ως σύνολο, όλους τους τύπους υλικών συσκευασίας (χαρτί-χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, ξύλο και μικρές ποσότητες άλλων υλικών). Οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των συσκευασιών αποτελούνται από τα ακόλουθα υλικά:

Περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ & ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Συλλογή Κατηγορίας PMD

Όλες οι συσκευασίες που ανήκουν στην κατηγορία του PMD πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό διάφανο σακούλι του PMD της GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ. Τα σακούλια του PMD είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις υπεραγορές της περιοχής σας. Αν κατοικείτε σε μονοκατοικία τότε το σακούλι PMD...

Περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η συλλογή των τριών κατηγοριών γίνεται με την μέθοδο των νησίδων (bringsystem) στις οποίες οι πολίτες μεταφέρουν τις συσκευασίες τους αφού πρώτα τις διαχωρίσουν στις τρείς κατηγορίες που αναφέραμε πιο πάνω. Κάθε νησίδα αποτελείται από 2 καφέ κάδους για το χαρτί, 2 μπλε κάδους για το PMD και ένα πράσινο κάδο τύπου καμπάνα...

Περισσότερα