7000 0090 Επιλογή Γλώσσας: EN | GR

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Στις περιοχές αυτές, η συλλογή και των τριών κατηγοριών γίνεται με τη μέθοδο των νησίδων (bring system) στις οποίες οι πολίτες μεταφέρουν τις συσκευασίες τους αφού πρώτα τις διαχωρίσουν στις τρείς κατηγορίες που αναφέραμε πιο πάνω. Κάθε νησίδα αποτελείται από 2 καφέ κάδους για το χαρτί, 2 μπλε κάδους για το PMD και ένα πράσινο κάδο τύπου καμπάνας για το γυαλί.

Πίσω στις κατηγορίες